Kennis & innovatie

KENNIS & INNOVATIE   Blitta en productontwikkeling kunnen in één adem genoemd worden. Hoe ziet een gevel er in 2020 uit? En in 2050? Welke materialen worden er tegen die tijd gebruikt? Welke extra technische functies hebben gevels dan gekregen? Kunnen we die...

Know-how and Innovation

KNOW-HOW AND INNOVATION   Blitta and product development can be said in a single breath. What will a façade look like in 2020? And in 2050? What kind of materials will be used at that time? What additional technical functions will have been added to façades? Can...